ALGEMENE VOORWAARDEN

Seizoen 2022-2023

Algemene regels & huisregels

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle MAREA leden. Bij afronding van de inschrijving gaat het lid akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • De leden van MAREA dienen zich correct te gedragen en te houden aan aanwijzingen van de desbetreffende docent of medewerker.
 • In de zaal mogen uitsluitend binnenschoenen gedragen worden.
 • Het is niet toegestaan eten mee de zaal in te nemen. 
 • De choreografieën die binnen MAREA worden gegeven, zijn eigendom van MAREA. Kopiëren van deze choreografieën is verboden. Wil je toch een keer gebruik maken van een MAREA-choreografie, dan vraag je hiervoor toestemming bij de desbetreffende docent(e). 
 • MAREA trainingen gaan door op officiële feestdagen. Echter behouden wij ons het recht om MAREA geheel of gedeeltelijk te sluiten in geval van onvoorziene omstandigheden. In geen van deze gevallen gaan wij over tot restitutie van contributie. 

Inschrijven

 • Het lidmaatschap bestaat voor bepaalde tijd en gaat in wanneer de inschrijving compleet is en de eerste betaling is ontvangen. 
 • Na inschrijving is het lid verplicht tot de periodieke betaling van het lesgeld.
 • Inschrijving en deelname zijn persoonsgebonden en kan niet op een andere persoon worden overgedragen.
 • Minderjarigen mogen zich alleen inschrijven met schriftelijke toestemming van een ouder/voogd. 

Beëindigen lidmaatschap

 • Het MAREA seizoen loopt van 12 september 2022 t/m 9 juli 2023. Het abonnement is niet tussentijds opzegbaar. Dit geldt ook indien u niet meer of slechts gedeeltelijk van de lessen gebruik kunt maken. 
 • In geval van een langdurige blessure of ziekte (na minimaal een duur van 30 dagen) kan het lidmaatschap eenmalig stopgezet worden. Hier dient een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs voor ingediend te worden. Het resterende lesgeld zal, vanaf de datum waarop goedkeuring is gegeven voor het stopzetten van het lidmaatschap, terug betaald worden.
 • Het MAREA lidmaatschap 2022-2023 heeft een proeftijd van 1 maand: binnen deze maand (dit is de 1e maand van het lidmaatschap) kan het abonnement worden opgezegd via een e-mail aan marea@ninavanderzouwen.com. Er vindt geen restitutie van reeds betaald abonnementsgeld plaats. 
 • Opzegging van een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, per brief of e-mail aan: marea@ninavanderzouwen.com.

Ziekte/Afwezigheid

 • Wanneer er een leerling verhinderd is dient hij/zij zich af te melden voor de les bij de desbetreffende docent. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lesgeld.
 • Afwezig i.v.m. studie, stage, werk, verhuizing, vakantie of zwangerschap geeft geen recht om het lidmaatschap tussentijds te stoppen.

Aansprakelijkheid

 • MAREA (en alle werkzame personen) zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor materiële en immateriële schade (of verlies) of eventuele ongevallen ten gevolgen van een dansles of een andere activiteit georganiseerd door MAREA.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een lid of bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

Publicatie/gegevens

 • Tijdens de lessen of activiteiten georganiseerd door MAREA kunnen er foto of video opnames gemaakt worden. Bij inschrijving geeft u direct toestemming voor de vastlegging en de weergave van naam, beeltenis en afbeelding verbonden aan de ingeschreven persoon, in foto’s, beelden, of audiovisuele opnamen gemaakt door MAREA, alsook in publiciteit over de onderneming. 
 • Wil het lid zelf dans foto’s of filmpjes online plaatsten mag dit mits MAREA en de desbetreffende docent hierin vernoemd worden.
 • Bij de inschrijving geeft uw toestemming om uw gegevens op te slaan en contact met u op te nemen.